Főoldal/Home

 

A konferencia lehetőséget kínál megismerni az idegtudományok azon eredményeit, melyek nagy jelentőséggel bírnak korunk pedagógiája számára. A plenáris előadások többek között a végrehajtó funkciók, a gondolkodás és a motiváció tanulásban betöltött szerepét tárgyalják tipikus és atipikus, valamint egy- és kétnyelvű gyermekek esetében.  A panel-előadások és a poszterszekció keretein belül megismerkedhetünk a témakörben végzett kutatásokkal és jó gyakorlatokkal is.

The conference provides an opportunity to learn more about the educationally significant research results in neuroscience. The plenary lectures focus on the roles of executive functions, thinking and motivation in the learning process of mono- and bilingual children with typical or atypical development. The panel talks and the poster session present good practices and research results. 

——————————————————————

Előadóink itthon és külföldön is elismert szakemberek.

A konferencia fővédnöke: Zászkaliczky Péter (gyógypedagógus, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja)

Jelentkezés->

Jelentkezési határidő: 2018.11.06-ig

The lecturers are well known experts in Hungary and abroad.

The patron of the conference is Péter Zászkaliczky (special education teacher, dean of  Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education)

Register now!

Deadline for registration: 6th November 2018

———————————————————————

Felhívás Poszter-szekcióra!
Várjuk a neuropedagógia témakörében végzett kutatásokat, illetve jó gyakorlatokat bemutató poszterek absztraktjait.
Az absztrakt terjedelme: maximum 350 szó, 3-4 kulcsszóval
Az absztraktok beérkezési határideje: 2018. szeptember 10. Az elbírálás eredményéről szeptember 20-ig küldünk értesítést.
Az absztraktokat a nildhungary@gmail.com címre várjuk.
Az elfogadott poszterrel a konferencián való részvétel 10.000 Ft.

 

The poster session is open for research and good practices in the topic of neuroeducation. 
The length of the abstracts: max. 350 words (with 3-4 key words) , deadline of application: September 10, 2018. 

Notification of the decision will be sent by September 20, 2018.

Abstracts should be sent to nildhungary@gmail.com

Conference fee for poster presenters: 10.000 HUF. / 35 EUR

 ———————————————————————-

Adatkezelési szabályzatunk:

A felek (a Hátország Egyesület és a konferenciára Jelentkező) kijelentik, hogy a jelen jelentkezés során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik és harmadik személyeknek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adják át. Nem szükséges a másik fél hozzájárulása az adattovábbítás, adatbetekintés körében a külön jogszabályban meghatározott hatóságok vonatkozásában. Az adatkezelés célja a konferencia teljesítése és a jelentkező informálása az egyesület egyéb programjairól. Az adatkezelés időtartama körében a Polgári Törvénykönyv elévülésre vonatkozó szabályai alapján 5 (öt) év, számla kiállítása esetén a számviteli jogszabályok szerinti adattartalom körében 8 (nyolc) év. A Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy általános adatvédelmi tájékoztatója a www.nild.hu honlapon elérhető, amely részletesen tartalmazza a természetes személyek adatainak védelmére vonatkozó alapelveket, az érintettek jogait és kötelezettségeit.

GDPR (General Data Protection Regulation):

Both parties (Association for Educational Needs and the participant of the conference) state that in handling personal data, according to the current Hungarian privacy law, they do not give out any information to third party – unless the other gives permission.  (The only exception is in the case of certain authorities.) The purpose of the data-handling is to inform the participant about the conference and the association’s other programs. According to the Civil Code data-handling expires after 5 years, in the case of invoices after 8 years. The Association for Educational Needs informs you that the full GDPR is available on the following website: www.nild.hu.

————————————————————–