Főoldal/Home

 

A konferencia lehetőséget kínál megismerni az idegtudományok azon eredményeit, melyek nagy jelentőséggel bírnak korunk pedagógiája számára.

A 2021-es konferenciánk az alulteljesítés pszichés, kognitív és szociális aspektusait tárgyalja.

Az alulteljesítés érintheti a kognitív képességskála teljes spektrumát. Gyermekeinknek – bárhol helyezkedjenek el ezen a sklálán – joguk van megkapni a szükséges támogatást, segítséget.

AZ IDŐPONT- ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK A JELEN HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL!

The conference provides an opportunity to learn more about the educationally significant research results in neuroscience.

Our conference in 2021 will focus on the psychological, cognitive and social aspects of academic underachievement. Academic underachievement may be present in students standing at different points of the cognitive scale.

DATE AND PROGRAM MAY CHANGE DUE TO THE CURRENT SITUATION!

———————————————————————

Adatkezelési szabályzatunk:

A felek (a Hátország Egyesület és a konferenciára Jelentkező) kijelentik, hogy a jelen jelentkezés során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik és harmadik személyeknek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adják át. Nem szükséges a másik fél hozzájárulása az adattovábbítás, adatbetekintés körében a külön jogszabályban meghatározott hatóságok vonatkozásában. Az adatkezelés célja a konferencia teljesítése és a jelentkező informálása az egyesület egyéb programjairól. Az adatkezelés időtartama körében a Polgári Törvénykönyv elévülésre vonatkozó szabályai alapján 5 (öt) év, számla kiállítása esetén a számviteli jogszabályok szerinti adattartalom körében 8 (nyolc) év. A Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy általános adatvédelmi tájékoztatója a www.nild.hu honlapon elérhető, amely részletesen tartalmazza a természetes személyek adatainak védelmére vonatkozó alapelveket, az érintettek jogait és kötelezettségeit.

GDPR (General Data Protection Regulation):

Both parties (Association for Educational Needs and the participant of the conference) state that in handling personal data, according to the current Hungarian privacy law, they do not give out any information to third party – unless the other gives permission.  (The only exception is in the case of certain authorities.) The purpose of the data-handling is to inform the participant about the conference and the association’s other programs. According to the Civil Code data-handling expires after 5 years, in the case of invoices after 8 years. The Association for Educational Needs informs you that the full GDPR is available on the following website: www.nild.hu.

————————————————————–