Program/Program

Program (please, scroll down for English)

2018. november 16. péntek

12:30 – 14:00 Regisztráció

14:00 – 14:30 Köszöntők

 1. Zászkaliczky Péter (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
 2. Kristen Barbour (NILD USA)
 3. Jordanidisz Ágnes (NILD Magyarország)

14:30 – 15:15  Plenáris előadás (az angol nyelvű előadások konszekutív, a magyar nyelvűek szimultán tolmácsolással):

Csépe Valéria (MTA TTK Agyi Képalkotó Központ- BME Kognitív Pszichológiai Tanszék-PE MFTK): Neurodiverzitás és tanulás

15:15 – 15:45  kávészünet

15:45 – 17:05  Plenáris előadások:

 1. Csapó Benő (Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport): A matematikatanulás szerepe az induktív gondolkodás fejlesztésében
 2. Katona Nóra (Eszterházy Károly Egyetem): Hogyan támogatja az iskolai neuropszichológia a beavatkozások hatékonyságát? 

17:10-17:40: Poszter-szekció

18:00 – 20:00 Bankett (külön regisztrációt igényel)

2018. november 17. szombat

9:00 – 10:30       Plenáris előadások:

 1. Steklács János (ELTE TÓK, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék): Az olvasási folyamat szemkamerás vizsgálata
 2. Varga László (SOE, Benedek Elek Pedagógiai kar): Neuropedagógia kisgyermekkorban

10:30 – 11:00     kávészünet

11:00 – 12:30     workshop 1. / panel szekció 1. (a Workshopok vagy magyar vagy angol nyelven zajlanak, az angol nyelvű panel előadások konszekutív tolmácsolással lesznek megtartva)

Magyar nyelvű workshop: Kőpataki Andrea (International Christian School of Budapest):” Vajon mit gondolsz rólam … és én rólad?” – Szociális-emocionális kompetenciák fejlesztése a szociális gondolkodás tanitásán keresztül.

Angol nyelvű workshop: Demeter László (ACSI Europe): 21st Century Learning Skills in Neuroeducation (Neuropedagógia és a 21. századi tanulási készségek)

Panel szekció:

a)Babarczy Anna (Budapesti Műszaki Egyetem): Szociális és kognitív tényezők a tipikus pragmatikai fejlődésben

b) Heidi Meiners (International Christian School of Budapest):Bilingualism and Dyslexia (Kétnyelvűség és diszlexia)

c) Bóna Judit (ELTE BTK Fonetika tanszék): Óvodások és iskolások történetmeséléseinek jellemzői képsorozat alapján – a kognitív feldolgozás és a szövegalkotás összefüggései

12:30 – 13:30     szendvicsebéd

13:30 – 15:00     workshop 2. / panelszekció 2.

Magyar nyelvű workshop:  Csuklich Eszter (Deutsche Nationalitátengrundschule Fürst) és Hargitai Bea (Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium ): Az irodalmi és a képi szövegértés interakciója a képregényekben

Angol nyelvű workshop: TerriLynn Van Beveren (Descubre Coaching and Consulting):Questions Promoting Higher Level Thinking (Komplexebb gondolkodást támogató kérdések)

Panel szekció:

a) Jakab Zoltán, Vig Julianna (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszéd: jelenségek és lehetséges alkalmazások

b) Joyce Trottman (ICSB): Executive Functioning and Cultural Literacy Skills (Az exekutív funkciók és az írott nyelvi készségek sajátosságai)

c) Páli Judit (Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődéslélektan Tanszék): SZÁMSZERŰSÍTHETŐ DIAGNOSZTIKAI MUTATÓK STRATÉGIA-JÁTÉKOK FOLYAMATELEMZÉSEIN KERESZTÜL

15:00 – 15:30     kávészünet

15:30 – 16:30     Plenáris előadások:

 1. Cheryl Winget (Emmanuel University): Thinking Slowly About Slow Processing (Ne alkossunk véleményt túl gyorsan a lassú feldolgozási tempóról!)
 2. Kristin Barbour (NILD USA):NILD and Neuroeducation (NILD és neuropedagógia – előadás felvételről)

16:30 – 17:00     Konferencia-zárás (Jordanidisz Ágnes, NILD Magyarország)

 

Külön program NILD terapeuták számára

2018. november 16. péntek

8:00 – 9:00 Regisztráció a NILD szakmai délelőttre

9:00 – 12:30  NILD szakmai délelőtt NILD terapeutáknak (részletes program a későbbiekben)

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

———————————————————————————-

Program

16th November, 2018, Friday

12:00 – 14:00 Registration

14:00 – 14:30  Welcome greetings

 1. Zászkaliczky Péter (Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education)
 2. Kristen Barbour (NILD Executive Director)
 3. Jordanidisz Ágnes (NILD Hungary)

14:30 – 15:15  Plenary session (Hungarian lectures are translated simultaneously):

 Valéria Csépe (MTA Brain Imaging Centre): Neurodiversity and Learning (HU)

15:15 – 15:45     Coffee break

15:45 – 17:00 Plenary session:

 1. Benő Csapó (Szeged Center for Research on Learning and Instruction): The Role of Math Education in the Development of Inductive Thinking (HU)
 2. Nóra Katona (Eszterházy Károly University): How does school neuropsychology support the effectiveness of interventions?

17:00-17:30 Poster session

18:00 –  Banquette (registration needed)

 

17th November, 2018, Saturday

9:00 – 10:30       Plenary session:

 1. János Steklács (Eötvös Loránd University Faculty of Primary and Pre-School Education): Examining the Reading Procedure by Eye-tracking (HU)
 2. László Varga (Benedek Elek Faculty of Pedagogy, University of Sopron): Neuroeducation in Early Childhood (HU) 

10:30 – 11:00     Coffee break

11:00 – 12:30     panel session/ workshop 1. (Workshops are either Hungarian or English, Hungarian panel presentations are translated simultaneously)

Workshop 1: Andrea Kopataki (ICSB): Developing Social- Emotional Competencies through Teaching How to THINK Socially (HU)

Workshop 2: Demeter László (ACSI Europe): 21st Century Learning Skills in Neuroeducation (EN)

Panel session:

 1. Babarczy Anna (Budapest University of Technology and Economics): Socio-cultural and Cognitive Corelates of Typical Pragmatic Development (HU)
 2. Heidi Meiners (International Christian School of Budapest): Bilingualism and Dyslexia (EN)
 3. Bóna Judit (Eötvös Loránd University Department of Phonetics) : Picture Based Story-telling in Kindergarten and Primary School, the Relationship Between Cognitive Processing and Story-telling (HU)

12:30 – 13:30     Lunch break

13:30 – 15:00     panel session/ workshop 2.

Workshop 1: TerriLynn VanBeveren (Descubre Coaching and Consulting):Questions Promoting Higher Level Thinking (EN)

Workshop 2:Eszter Csuklich (Deutsche Nationalitátengrundschule Fürst) and Bea Hargitai (): The interaction of verbal and visual comprehension in cartoons 

Panel session 2:

 1. Zoltán Jakab, Julianna Vig (Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education): Developing Perceptual Learning by Sinus and amplitude modulated speech (HU)
 2. Joyce Trottman (International Christian School of Budapest): Executive Functioning and Cultural Literacy Skills (EN)
 3. Judit Páli PhD (Károli Gáspár Reformed University, Psychological Institute, Faculty of Developmental Psychology): Quantifiable Diagnostic Indexes through the Process-analysis of Strategic Games (HU)

15:00 – 15:30     Coffee break

15:30 – 16:30     Plenary session: (the English lecture is translated consecutively, the Hungarian lecture simultaneously)

 1. Cheryl Winget (Emanuel University): Thinking Slowly About Slow Processing (EN)
 2. Kristin Barbour (NILD Executive Director): NILD and Neuroeducation (EN) – videoconference

16:30 – 17:00    Conference closing (Jordanidisz Ágnes)

 

Additional Meeting for NILD Educational therapists:

16th November 2018 (Friday)

8:00 – 9:00 registration for NILD morning session

9:00 – 12:30  NILD Professional Day for NILD therapists (Program is announced later)

 

(Changes in the program may occur!)