Főoldal/Home

Találkozzunk 2023 október 7-én a MagNet Házban, Budapesten!

A konferencia lehetőséget kínál megismerni több tudományág azon eredményeit, melyek nagy jelentőséggel bírnak korunk pedagógiája számára.

A 2023-as konferenciánk témája a fiatalok mentálhigiénés állapota a COVID19 világjárvány következtében.

A COVID19 világjárvány már bizonyíthatóan rendkívül nagy mértékben befolyásolta a fiatalok mentálhiginiés állapotát, mely  kihatással volt a kognitív képességeikre valamint az általános iskolai szereplésükre is. Gyermekeinknek most talán még nagyobb szükségük van a támogatásunkra és segítségünkre, mint valaha. A konferencia teret ad a tudományos vizsgálódások bemutatására valamint jó gyakorlatokat kíván bemutatni a romló mentálhigiénés állapot és a következtében megjelenő alulteljesítés kezelésére.

 

Let’s meet at MagNet House in Budapest on 7th October 2023!

Our conference offers learning about the neuroeducational research results of the related sciences.
The topic of the 2023 conference is the mental health of our students after the covid pandemic.
Several research proves the vast influence of the pandemic on the cognition and the achievement of both young and older students. They need our support more then ever. The conference provides lectures on the empirics data of their mental state along with workshops about best practices of intervention.

———————————————————————

Adatkezelési szabályzatunk:

A felek (a Hátország Egyesület és a konferenciára Jelentkező) kijelentik, hogy a jelen jelentkezés során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik és harmadik személyeknek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adják át. Nem szükséges a másik fél hozzájárulása az adattovábbítás, adatbetekintés körében a külön jogszabályban meghatározott hatóságok vonatkozásában. Az adatkezelés célja a konferencia teljesítése és a jelentkező informálása az egyesület egyéb programjairól. Az adatkezelés időtartama körében a Polgári Törvénykönyv elévülésre vonatkozó szabályai alapján 5 (öt) év, számla kiállítása esetén a számviteli jogszabályok szerinti adattartalom körében 8 (nyolc) év. A Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy általános adatvédelmi tájékoztatója a www.nild.hu honlapon elérhető, amely részletesen tartalmazza a természetes személyek adatainak védelmére vonatkozó alapelveket, az érintettek jogait és kötelezettségeit.

GDPR (General Data Protection Regulation):

Both parties (Association for Educational Needs and the participant of the conference) state that in handling personal data, according to the current Hungarian privacy law, they do not give out any information to third party – unless the other gives permission.  (The only exception is in the case of certain authorities.) The purpose of the data-handling is to inform the participant about the conference and the association’s other programs. According to the Civil Code data-handling expires after 5 years, in the case of invoices after 8 years. The Association for Educational Needs informs you that the full GDPR is available on the following website: www.nild.hu.

————————————————————–

Támogatóink:

NEAO