Előadók/Speakers

IMG_0669Dr. Madarassy-Szücs Anna (Budapest HU) gyermek- és ifjúságpszichiáter

Pécsett végezett általános orvosként, majd 2021-ben gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosi diplomát szerezett. 2017 óta a Vadaskert Alapítványnál dolgozik, a „Pagony” habilitációs részlegének alapítója és a munkacsoport vezetője. Jelenleg család-és párterapeuta képzését folytatja. Számára a legkedvesebb szakterület a neurodiverzitás, az autizmus spektrumállapot és spektrumzavar, az atipikus idegrendszeri fejlődés. Rendszeresen tart előadásokat, képzéseket, mert hiszi, hogy a valódi inlóklúzió és a hatékony segítség első lépése az eltérő idegrendszeri működések új megközelítése és sokkal alaposabb megértésre, az eltérő látásmód validálására való törekvés. Az idegrendszeri sokszínűségre kíváncsian, nyitottsággal és patologizáló szétválasztást nélkülözve tekinteni külön szabadság, amiben megkérdőjeleződik a „zavarokra” fókuszáló megközelítés, a túlzott medikalizáció szükségessége, és előtérbe kerül, hogy a társadalomról alkotott képünk milyen mértékben tükrözi önismeretünk és egymás ismeretének meglétét avagy hiányát.

Dr. Madarassy-Szücs, Anna (Budapest HU) children and youth psychiatrist
Anna became a general doctor in Pécs, then graduated as a children and youth psychiatrist in 2021. Since 2017 she works for Vadaskert Association. Her favorite field of profession is neuro-diversity, autism spectrum and the atypical development of the neurosystem. In her point of view it is more important to be curious and open when examining the different discrepancy in the neurosystem, than the conventional medicalization.

TIHORTihor Melinda
(Munkács, UA) Vallástanár, pszichológus

Pályáját ifjúsági, illetve iskolai csoportok szervezésével, vezetésével, koordinálásával, tanításával, hitbeli nevelésével kezdte a Nagyberegi Református Egyházközségben 2009-ben. Munkáját az élménypedagógia eszköztárában fellelhető technikák nagyban elősegítik mind a mai napig. 2022-ben végzett a Munkácsi Állami Egyetemen, hogy a lelkek működésének jobb megismerésében is elmélyülhessen. Itt lelkigondozást és pszichológiát tanult, illetve a kognitív képességek fejlesztésében használható technikákkal (többek között az ovis NILD-del) is ismerkedett az utóbbi években. Munkáját segíti egy terápiás és egy tanuló terápiás kutya, Mira és Füge. Legnagyobb erényének pozitív életlátását tartja, mely erősen kapcsolódik az Istenbe vetett hitéhez. 2022 óta a Hátország Egyesület által is támogatott Bóbita Gyermekfejlesztő és Lelkigondozó Központot (Munkács) koordinálja Kárpátalján.

 

BARBI

Dr. Körözsi Barbara (Beregdéda, UA) belgyógyász szakorvos, gyógypedagógiai munkatárs és habilitációs kutyakiképző

Barbara ugyan Budapesten született és dolgozott belgyógyászként (2004-ben általános orvosként majd 2014-ben belgyógyászként végzett a SOTE-n), 16 éve viszont már Kárpátalján él és dolgozik. 2019-ben alapította a “Pontem” elnevezésű jótékonysági fejlesztő szolgálatot, ahol különböző nehézségekkel küzdő gyermekeket (autizmus, ADHD, dyslexia stb.) fejleszt. 2019. óta egyéni és kiscsoportos ( 10-15 fő) fejlesztő foglalkozásokat tart terápiás kutyával és anélkül, többek között alkalmazva a NILD Tanulási Terápia 1. blokkján tanultakat.

 

20221107_164336Szücs Rita (Budapest, HU) Gyógypedagógus-tanár, Gyermekszakápoló, Klinikai elektrofiziológiai asszisztens (neurológia-audiológia-szemészet)

Rita egészségügyi ismeretekre építve 15 éve kezdte bővíteni gyógypedagógus tanári szakon (Tanulásban akadályozottak szak KE-CSPFK) szerzett tudását több tanfolyamon, akkreditált pedagógus továbbképzésen (a teljesség igénye nélkül:GMP Diagnosztika, Alapozó Terápia, AIT/FST terapeuta, Cogniplus, NILD 1. blokk, Funkcionális táplálkozás). Az így szerzett tapasztalatokkal ismerte fel, hogy a felgyorsult élettempó, a terhelő környezeti hatások, a családok  megváltozott szokásrendszere új kihívások elé állítják a gyermekfejlesztéssel foglalkozó szakembereket, pedagógusokat is. Emiatt dolgozta ki az AStOP ( Auditív Stresszt Oldó Programot) az evidencia alapú, dg specifikus fejlesztések kiegészítésére. Budapesten dolgozik.

KránicznéDrSzabóÁgnesKrániczné Dr. Szabó Ágnes (Röjtökmuzsaj, HU) logopédus, hallássérültek pedagógusa, főiskolai docens (Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar)

Ágnes logopédus – hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus. Alkalmazott nyelvészetből doktorált. Kutatási területei: lexikális hozzáférés, mentális lexikon, fonológiai tudatosság, szemmozgás-vizsgálatok a jelnyelvi szövegek feldolgozása során. Gyakorlatot szerzett a korai fejlesztés területén, óvodai logopédiai ellátásban, általános és középiskolában SNI gyermekek ellátásában. Több logopédiai terápiát, fejlesztőmódszert elsajátított. Az egyetemi oktatás mellett vállalkozása keretein belül végez fejlesztő tevékenységet

MOHAIDr. Mohai Katalin (Budapest, HU) pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, egyetemi adjunktus

Gyógypedagógus-pszichológusként közel 25 éve az elmélet-gyakorlat-kutatás dinamikus egységére épül tevékenysége. A felsőoktatásban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének oktatójaként  a gyógypedagógus-hallgatók pszichológiai és diagnosztikai ismereteinek megalapozását végzi. A felsőoktatás mellett elsősorban a köznevelésben vállalt munkát – gyermekek és családjaik szükségleteihez illesztett intervencióját, állapotfeltárását, életútjának követését és tanácsadást.

Fő kutatási területe az intervenciót támogató diagnosztikus módszertan, eljárások megújítása, protokollok fejlesztése továbbá infokommunikációs technológián alapuló innovatív diagnosztikus módszer-, és tudásfejlesztés. Doktori disszertációját az olvasási zavarok neuropszichológiai hangsúlyú állapotmegismerésének lehetőségeiről írta. Szakmai vezetője a ’Sindelar-Zsoldos fejlesztő program a tanulási és magatartási zavarok megelőzésére és kezelésére’ c. programnak és tanfolyamnak.

 

Csapó BeatrixCsapó Beatrix (Gödöllő HU)

Biológus, angol szakfordító

Korábban környezetvédő civil szervezeteknél dolgozott, jelenleg a természeti és társadalmi sokszínűséggel egyaránt foglalkozó Diverzitás Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, a gödöllői SZIA Szociális Kert egyik megálmodója. Szakmai vezetőként irányítja az alapítvány foglalkoztatási rehabilitációs, fejlesztő és munkaerő-piaci tanácsadási tevékenységét. Mentálhigiénés tanulmányokat folytatott a Károli Gáspár Református Egyetemen. Nemzetközi együttműködés keretében részt vett a Ruskin Mill Trust PSTE (Practical Skills Therapeutic Education) módszerén alapuló Szociális farm ismeretek képzés létrehozásában, annak egyik oktatója. Jelenleg egy terápiás kertművelés képzést kidolgozó nemzetközi projektcsapat vezetője.

Csibi-Julia-Diverzitas-AlapitvanyCsibi Julianna (Budapest, HU) Grafikus, szociális asszisztens

A Diverzitás Közhasznú Alapítvány munkatársaként kézműves klubot tart fogyatékkal élőknek, és az alapítvány megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkatársaival újrahasznosított alapanyagokból készülő, egyedi és esztétikus termékek kifejlesztésén dolgozik. Emellett Nemzetközi együttműködés keretében részt vett a Ruskin Mill Trust PSTE (Practical Skills Therapeutic Education) módszerén alapuló Szociális farm ismeretek képzés létrehozásában, annak egyik oktatója. Jelenleg egy terápiás kertművelés képzést kidolgozó nemzetközi projektcsapat tagja.

 

Kovács_Petra

Kovács Petra (Budapest, HU) Komplex művészetterapeuta, neurológiai zeneterapeuta, Ronnie Gardiner Módszer kiképző, Sáry módszer oktató, Szociológus

 

 

 

 

PAP_ERIKA

Pap Erika (Budapest, HU) Gyermek-, és ifjúsági mentálhigiéniai klinikai szakpszichológus

Gyermek-, és ifjúsági klinikai szakpszichológus, relaxációs-, és szimbólumterapeuta, a MURMO Szakpszichológiai és Művészetterápiás
Központ alapítója, vezetője. A gyermek-, és serdülőterápiák, mellett a belső képekkel való munka elkötelezettje. Több, mint 15 éve tart a klinikumban komplex-művészetterápiás csoportokat. Elkötelezetten fáradozik azon, hogy tartós mentális problémákkal élő gyermekeket, fiatalokat és családjaikat segítsen hozzá a teljesebb élethez. Doktori kutatását vak diákok integrációjából készítette nemzetközi kitekintéssel. Kuratóriumi tagja Az Egészséges Lelkű Ifjúságért
Pro-Juventa Alapítványnak, amely 1996 óta támogatja a gyermekpszichiátriai rehabilitációs és terápiás munkát. Jelenleg szakmai figyelme fókuszában az önsértés és szuicid tendenciák lehetséges terápiás formái állnak.

 

BÓNÉ

Bóné Kinga (Balatonalmádi, HU) szocio-pszichopedagógiai, Alkotó-fejlesztő meseterapeuta

2002-ben a “Babes-Bolyai” Tudományegyetem, szocio-pszichopedagógiai karán tanítóként szerezett diplomát. Az Alkotó-fejlesztő Metamorphoses Meseterápiás Módszerrel 2017-ben találkozott, majd 2019-ben Alkotó-fejlesztő meseterapeuta lett. 2017 óta a Bárókerti Bábszínszház tagjaként bábos és mesemondóként tevékenykedik. 2018-ban sajátította el a NILD Tanulási Terápia 1. blokkjának technikáit. 2018-ban a Balatoni Tankör Egyesület csapatának tagja lett, ahol a tanulók vizsgákra való felkészítését látta el. Itt kezdte el az Alkotó-fejlesztő mesefoglalkozások vezetését is, valamint kézműves és irodalmi foglalkozásokat is tartott.  Azóta is töretlen lelkesedéssel mesél, bábozik, segít tanulni azzal a céllal, hogy a gyerekek minél könnyebben rátaláljanak önmaguk valódi kincseire.

 

1684088740799_1684088704330_IMG_20230503_114636_edit_576787997372925Reményiné Csekeő Borbála (Budapest, HU) pszichológus, pszichológia tanár, pár- és családterapeuta, szupervizor

Borbála 2007-ben az ELTE-n szerzett pszichológus diplomát. Később a családterápia és a pszichodráma módszertanában képződött, illetve elvégezte a KRE posztgraduális szupervizor képzését.
Egyetemista kora óta ügyel a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szolgáltatásaiban. 2012 óta a szervezet szakmai vezetője. Pszichológusként és szupervizorként a gyermekvédelem több intézményében is dolgozott. Jelenleg főállása mellett magánrendelés keretein belül is foglalkozik fiatalokkal, családokkal.

 

——————————

Támogatóink:

NEAO