Program/Program

Program (please, scroll down for English)

2023. október 7. szombat

8:30 – 9:15 Regisztráció

9:15 – 9:30  Köszöntő

9:30 – 10:40 Plenáris előadás:

Dr. Madarassy-Szücs Anna (Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért, Budapest HU): Helyzetkép a magyar gyermekek COVID utáni mentális állapotáról

10:40 – 11:00 kávészünet

11:00 – 12:10 Plenáris előadás

Dr. Körözsi Barbara (“Pontem” fejlesztő szolgálat) és Tihor Melinda (Bóbita Gyermekfejlesztő és Lelkigondozó Központ, Kárpátalja): Kutya asszisztált terápia a traumatizált gyermekek segítéséért 

12:10 – 13:10 ebédszünet

13:10 – 14:40 workshop 1.:

 1. Szücs Rita ésKrániczné Dr. Szabó Ágnes: AStOP (Auditív Stresszt Oldó Program) – saját élménnyel egybekötve
 2. Dr. Mohai Katalin, Csibi Julianna és Csapó Beatrix: Terápiás kertművelés – egy nemzetközi program bemutatása saját élménnyel egybekötve
 3. Kovács Petra: Ritmus, gondolkodás, mozgás (RGM): zenei és ritmikus ötletek a kognitív fejlesztésben, az anyanyelvi készségek megalapozásában.

14:40 – 15:00 kávészünet

15:00 – 16:30 workshop 2.:

 1. Pap Erika: Kapcsolati munka lehetőségei és korlátai a kognitív fejlesztés terében
 2. Bóné Kinga: Meseműhely – jó gyakorlatok a meseterápiás módszerrel
 3. Reményiné Csekeő Borbála:  A fiatalok mentálhigiénés állapota egy lelkisegély-szolgálat tükrében – Hogyan lehet segíteni egy beszélgetéssel?

16:30 – 17:00 zárás (Dr. Jordanidisz Ágnes, Hátország Egyesület szakmai vezetője)

18:00-20:00: Állófogadás – NILD-et végzett kollégák számára (választható program)

Az állófogadás során meghallgatjuk a jelenlévő külföldi központok beszámolóit, majd sor kerül az újonnan kialakított hazai NILDes régiók vezetőinek bemutatására.

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

————————————————————————

Program

7th October, 2023, Saturday

8:30 – 9:15 Registration

9:15 – 9:30  Welcome greetings

9:30 – 10:40  Plenary session 1. (translated simultaneously into English):

Dr. Madarassy-Szücs, Anna (Vadaskert Association, Budapest HU): Report on the mental state of Hungarian children after COVID19 pandemic

10:40 – 11:00  Coffee break

11:00 – 12:10   Plenary session2. (translated simultaneously into English):

Dr. Körözsi, Barbara (“Pontem” Development Center) and Tihor, Melinda (Bóbita Child Development and Mental Health Center): Helping traumatized children by dog assisted therapy  

12:10 – 13:10   Lunch break

13:10 – 14:40 workshop 1.:

 1. Szücs, Rita and Krániczné Dr. Szabó, Ágnes: AStOP (Auditive Stress-Relief Program) – (ONLY IN HUNGARIAN)
 2. Dr. Mohai, Katalin and Csibi, Julianna and Csapó, Beatrix: Therapeutic Horticulture – an international collaboration (ONLY IN HUNGARIAN)
 3. Kovács, Petra: Rythm, thinking, movement (RGM): musical and rythmic elements in the cognitive development and in the foundation of the mother tongue abilities. (IN ENGLISH AS WELL)

14:40 – 15:00 Coffee break

15:00 – 16:30 workshop 2.:

 1. Pap, Erika: The possibilities and challenges of the relational jobs in the cognitive development (ONLY IN HUNGARIAN)
 2. Bóné, Kinga: Storytelling workshop – a good practice using fairy-tale therapy (ONLY IN HUNGARIAN)
 3. Reményiné Csekeő, Borbála:  The state of the menthal health of our youth  – How to help them with a conversation? (IN ENGLISH AS WELL)

16:30 – 17:00    Conference closing (Jordanidisz, Ágnes PhD)

18:00-20:00: Buffet reception (only for NILD therapists – optional program)

(Changes in the program may occur!)